دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده علوم دامپزشکی
خلاصه تجربیات

مقالات ارائه شده در کنفرانس ها

مقالات چاپ شده در نشریات

کتب

ایرج پوستی- نسیبه حسینی- پژمان مرتضوی, 1389, آزمونهای بافت شناسی, انتشارات نوربخش,

ایرج سهرابی حقدوست-کیوان جمشیدی- پژمان مرتضوی, 1386, 2- آسیب شناسی عمومی دامپزشکی, دانشگاه ازاد اسلامی واحد علوم و تحقيقات, ترجمه و گردآوری

موضوعات تدریس تخصصی

کارشناسی: بافت شناسی، آسیب شناسی، میکروسکوپ الکترونی، اصول تکنیکها و تهیه مقاطع

کارشناسی ارشد: اصول تکنیکهای بافتی و هیستوشیمی، میکروسکوپ الکترونی

دکتری حرفه ای: آسیب شناسی عمومی، آسیب شناسی اختصاصی، اصول کالبد گشایی و نمونه برداری

دکتری تخصصی: اصول هیستوتکنیک، آسیب شناسی عمومی پیشرفته، آسیب شناسی اختصاصی پیشرفته 1، آسیب شناسی اختصاصی پیشرفته 2، آسیب شناسی اختصاصی پیشرفته 3، آسیب شناسی اختصاصی پیشرفته، هیستوپاتولوژی پرندگان، پاتولوژی جراحی، پاتولوژی و کالبد گشایی مواد غذایی، اصول میکروسکوپ الکترونی، هیستوپاتولوژی بیماریهای قارچی، آسیب شناسی بیماریهای انگلی، کالبد گشایی

طرح پژوهشی پایان یافته

1 - دکتر پژمان مرتضوی, 1387, مطالعه آسیب شناسی ضایعات ایجاد شده توسط جیوه در مخچه رت,

2 - دکتر پژمان مرتضوی, 1381, بررسی فراوانی اسپیروسرکوزیس در سگهای ولگرد شهرستان شهرکرد,

پایان نامه های دفاع شده

- طاهره اشراقی, بررسی میزان بیان TGF-β و α-SMA درکبد موشهای صحرایی نر نژاد ویستارکولستاتیک تحت درمان باسولفات منیزیوم, دکتری تخصصی

- زهرا محمدیان, بررسی میزان بیان TGF-β و α-SMA درکبد موشهای صحرایی نر نژاد ویستارکولستاتیک تحت درمان با اسید فولیک, دکتری تخصصی

- محمود رکاب گردان, ارزیابی رادیوداروی Tc Gemifloxacin در تشخیص عفونتهای ایجاد شده با E-Coli و تاثیرات مورفولوژیک آن بر بافت عضله اسکلتی موش سوری نر بالغ, کارشناسی ارشد

- مژده موسوی, بررسی اثرات استفاده طولانی مدت عصاره چای سبز بر آسیب ایجاد شده نوسط دوکسوروبیسین در مغز استخوان موش صحرایی, دکتری حرفه ای

- شاهو قهرمانی دهبکری, مطالعه هیستوپاتولوژیک و ایمنوهیستوشیمی الگوهای رایج تومورهای فولیکولار و اپیدرمال پوست در سگ و گربه, دستیاری پاتولوژی

- مهسا آل ابراهیم, ارزیابی اثر سدیم مولیبدات بر آسیب کبدی القاء شده با کولستاز در رت های مدل انسداد مجرای صفراوی, دکتری تخصصی

- بهنام پدرام, بررسی بیومارکر NGAL در نکروز حاد کلیوی ایجاد شده توسط سیس پلاتین در سگ, دستیاری پاتولوژی

- شیدا اسماریان, بررسی تائیر گلوکز هیپرتونیک در درمان مسمومیت تجربی با سالینومایسین, دکتری تخصصی

- خدابخش بهزادی, بررسی اثر حفاظتی کلرید منگنز بر آسیب کبدی ناشی از ccl4 در موش های صحرایی نربالغ نژاد ویستار, دکتری تخصصی

- مسعود تهرانی, ررسی اثر حفاظتی ویتامین B5 (اسید پانتوتنیک) بر آسیب کبدی ناشی از ccl4 در موش های صحرایی نربالغ نژاد ویستار, دکتری تخصصی

- احد محمد نژاد, مطالعه نقش متالوپروتئیناز ماتریکس در آنژیوژنز و کینتیک رشد تومورهای پستانی بیان¬کننده HER2در انسان و سگ, دستیاری پاتولوژی

- محمد حسینی, بررسی تمایز سلولهای بنیادی فولیکول مو به نورونهای کولینرژیک در مدل تجربی بیماری آلزایمر در موش صحرایی: یک مطالعه رفتاری، ایمنوهیستوشیمی و هیستوپاتولوژیک, دستیاری پاتولوژی

- نسترن تانول, بررسی وقوع گلومرولونفریت و آمیلوئیدوزیس در لیشمانیوزیس تجربی ایجاد شده در همستر,

- دنیا ایوانی, بررسی مارکر سایتوکراتینهای بازال و لامینال در سرطان پستان سگ,

- ریحانه زندی, بررسی گیرنده های پروژسترونی در سرطان پستان سگ,

- سوده صابری, بررسی گیرنده های استروژنی در سرطان پستان سگ,

- مریم بریجانی, بررسی مارکر توموری p63 در سرطان پستان سگ,

- ساناز ریسمانچی, بررسی نقش گیرنده های آنژیوژنز در سرطان کولورکتال به صورت invitro,

- محمد جام شهریاری, بررسی مسمومیت مزمن جیوه با بتا آمیلوئید سرم خون و تاثیر آن بر فلور طبیعی دئودنوم در موش صحرایی,

فعالیت های اجرایی گذشته - جوایز و تقدیر نامه ها

1-    استاد برگزیده دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات(1387)

عضویت در هیات تحریریه مجلات علمی و پژوهشی

1-    عضو هیات تحریریه مجله پژوهش های نوین دامپزشکی

زمینه های تدریس

1- آسیب شناسی دستگاه تنفس حیوانات اهلی

2- آسیب شناسی دستگاه ادراری حیوانات اهلی

3- نوروپاتولوژی حیوانات اهلی

4- انکولوژی

5- آسیب شناسی عمومی

6- هیستوپاتولوژی بیماریهای قارچی

7- میکروسکوپ الکترونی

سیدپژمان مرتضوی

سیدپژمان مرتضوی

محل خدمت:   دانشکده علوم دامپزشکی

مرتبه علمی : دانشیار

^